بسیاری از تاجران برای انجام فرایند ترخیص کالا گمرک فرودگاه امام خمینی را انتخاب می کنند، این انتخاب به دلیل مزیت هایی است که فرایند ترخیص کالا از گمرکی فرودگاه امام خمینی به دنبال داردو از جمله دلایلی که باعث می شود تاجران گمرک فرودگاه امام خمینی را برای ترخیص کالا انتخاب کنند می توان به مواردی چون پیش برد سریع فرایند ترخیص کالا، دریافت آسان مجوز های گوناگون برای ترخیص کالا به دلیل نزدیکی این گمرک به تهران، کاهش یافتن هزینه جابه جایی کالا پس از ترخیص کالا تا انبار، پیگیری آسان و سریع مشکلاتی که ممکن است در مسیر ترخیص ایجاد شود به دلیل نزدیکی به پایتخت و … اشاره کرد.