فرایند ترخیص کالا از گمرک فرایندی بسیار پیچیده و دشوار و در عین حال بسیار مهم می باشد. انجام هر گونه بی دقتی، سهل انگاری و کم کاری در روند ترخیص کالاهای وارداتی باعث می شود تا کالاهای وارد شده به کشور در داخل گمرک و در حین انجام بازرسی ها و آزمایشات گوناگون جهت تایید استاندارد بودن و اصالت و کیفیت کالاها و همچنین بدون خطر بودن آن ها مشکلات زیادی ایجاد شود که در این صورت ممکن است این کم کاری ها به عنوان تخلف از سوی صاحب کالا قلمداد ده و صاحب کالا موظف به پرداخت جریمه شود. از این رو برای جلوگیری از بروزه هر گونه از این مشکلات بهتر است فرایند ترخیص کالا از گمرک به ترخیص کاران مجموعه 2درب واگذار شود. واگذار فرایند ترخیص کالا به ترخیص کاران علاوه بر انجام شدن مراحل مختلف ترخیص کالا در نهایت دقت موجب می شود تا کالا ها با سرعت بیشتری از گمرک ترخیص شوند.