در رابطه با جواب این سوال این گونه باید گفت که افرادی که از سایت علی بابا استفاده می کنند دو دسته هستند: فروشندگان و خریداران. سایت علی بابا در واقع یک بستر تعاملی برای بر قراری ارتباط بین خریداران و فروشندگان صاحب کسب و کارهای بزرگ و کوچک می باشد که با استفاده از این سایت از نقاط مختلف جهان در رابطه با یک محصول مشترک با یکدیگر آشنا شده، مذاکره و توافق کرده و به انجام معامله می پردازند. در واقع افرادی که از سایت علی بابا استفاده می کنند می توانند هم به عنوان خریدار جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود و هم به عنوان فروشنده جهت ارائه محصول نهایی خود به دیگر خریداران استفاده کنند.