یکی از گمرک های معروف کشور گمرک شهریار می باشد که به دلیل مساحت زیاد از جمله بزرگ ترین گمرک های کشور نیز به حساب می آید. گمرک شهریار در جاده قدیم تهران – کرج، بزرگ راه فتح، شهرک خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، انتهای خیابان شهید بهشتی قرار دارد. گمرک شهریار یکی از مجهز ترین گمرک های کشور می باشد که به دلیل امکانات و تجهیزاتی که دارد و به روند ترخیص کالا در مراحل مختلف سرعت می بخشد باعث شده است بسیاری از تاجرانی که کالاهای خود را از طریق روش های حمل و نقل زمینی به کشور وارد می کنند از این گمرک برای ترخیص کالاهای خود استفاده کنند. از جمله امکانات موجود در گمرک شهریار می توان به مواردی چون انبار های مدرن، مجهز و بزرگ، امکانات بروز تخلیه و بارگیری کالا، سیستم هوشمند اطفاء حریق، نزدیکی به خطوط راه آهن، امکانات امنیتی هوشمند و … اشاره کرد.