یکی از مهم ترین گمرک های کشور، گمرک فرودگاهی امام خمینی می باشد که به ترخیص کلاهایی که از طریق روش حمل و نقل هوایی وارد کشور می شوند می پردازد. گمرک فرودگاهی امام خمینی به شماره ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴ در فاصله ۳۰ کلیومتری نسبت به تهران قرار گرفته است و به ترخیص کالاهای تجاری و غیر تجاری می پردازد. گمرک فرودگاهی امام خمینی از جمله گمرک های مجهز کشور می باشد که به ارائه خدمات گوناگونی هم چون ترانزیت کالا، واردات موقت، واردات قطعی، پست سریع، فریت و …. می پردازد. این گمرک از جمله گمرک های بسیار فعال در کشور است که جهت ترخیص کالا دارای حوزه های مختلفی می باشد.