گمرک شهریار به دلیل نزدیکی به خطوط راه آهن اغلب برای ترخیص کالاهایی که به شیوه های مختلف حمل و نقل زمینی به کشور وارد می شوند مورد استقبال تاجران قرار می گیرد. بر اساس آمار های به دست آمده در سال ۱۳۹۵ شمسی حجم و مقدار کالایی که جهت ترخیص به گمرک شهریار وارد شده است، به اندازه ۵۴۰ هزار تن کالا و به ارزش بیش از سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار بوده است. در سال ۱۳۹۵ از طرف ۹۶ کشور مختلف کالاهای تجاری جهت فرایند ترخیص کالا به گمرک شهریار وارد شده است که از این ۹۶ کشور ۳۵ درصد از وزن کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای وارداتی کشور ترکیه و ۱۹ درصد از، ارزش دلاری کالاهای وارداتی به گمرک شهریار مطعلق به کشور آلمان می باشد. پس از این دو کشور نیز می توان به واردات کالا از کشور چین اشاره کرد.