در صنعت تجارت بین المللی یکی از انواع واردات که سود بسیار قابل توجهی برای تاجران به دنبال دارد مربوط به واردات مواد اولیه کارخانه ها و تولیدی ها می باشد و اهمیت بسیار زیادی در صنایع مادر کشور دارد. دلیل اهمیت این نوع از واردات به این دلیل است که بعضی از مواد اولیه ای که کارخانجات و کارگاه های تولیدی مختلف برای تولید قطعات و محصولات گوناگون به آن ها نیاز دارند مربوط در داخل کشور یافت نمی شود از این رو برای این که متخصصان و مهندسان بتواند اقدام به تولید این گونه قطعات و محصولات نمایند باید مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این قطعات و محصولات از کشور های دیگر به ایران وارد شوند تا چرخه تولید کشور با سرعت هر چه تمام تر بچرخد و مشاغل گوناگونی جهت مشغول شدن جوانان به کار ایجاد شود.