در زمینه تجارت بین المللی و واردات و صادرات کالا یکی از کار هایی که در راستایی طبقه بندی و شناسایی راحت کالاها در سرتاسر جهان از آن استفاده می شود، استفاده از سیستم تعرفه گمرکی یا HS Code می باشد. سیستم تعرفه گمرکی یا کد تعرفه گمرکی کدی است که بر اساس آن جزئیات کالاها مشخص می شود. کد تعرفه گمرکی کدی است که بر اساس سیاست های اقتصادی کشورها تعیین می شود. کد تعرفه گمرکی کدی است که بین ۸ تا ۱۰ رقم عدد دارد و ۶ رقم ابتدای آن در همه ی کشورها یکسان می باشد و باقی آن بر اساس نام هر کشور متغیر است. کد تعرفه گمرکی هر چند سال یکبار با توافق تمامی کشور ها در رابطه با تمامی کالاهای تجاری تعیید می شود و در دسترس تاجران قرار می گیرد. دریافت این کد باید قبل از مرحله ثبت سفارش کالا انجام گیرد.