روش های گوناگونی برای جابه جایی انسان ها و کالاهای تجاری وجود دارد، روش هایی مانند حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی و حمل و نقل دریایی که تاجران از آن ها استفاده می کنند. روش حمل بار دریایی یکی از روش های متداول برای جابه جایی کالا و محوله های تجاری می باشد، استفاده از این روش به این صورت است که کالاهای تجاری بسته به نوع آن ها درون کانتینر های مخصوص بارگیری می شوند و سپس به درون کشتی های باری انتقال می یابند و با گذشتن از راه های آبی محموله ها را از کشور مبداء به کشور مقصد حمل می کنند. حمل با دریایی همچون دیگر راه های حمل و نقل دارای مزایا و معایب مختلفی می باشد که در انتخاب آن برای جابه جایی کالا نقش موثری دارد.