یکی از روش هایی که انسان ها برای جابه جایی خود و کالاها و محموله های تجاری از آن استفاده می کنند روش حمل و نقل زمینی یا جاده ای است. روش حمل بار زمینی از اولین روش های جابه جایی به شمار می آید که از ابتدای خلقت بشر از آن استفاده شده است و امروزه با احداث راه ها و جاده ها و ساخت انواع وسایل نقلیه استفاده از آن راحت تر شده است. در روش حمل و نقل جاده ای بسته به نوع و ابعاد کالا و محموله ای که قرار است جابه جا شود از ماشین های مختلفی همچون تریلرها، کامیون ها، کفی ها، ماشین های مخزن دار، ماشین های یخچال دار و … استفاده می شود. از آن جایی که ممکن است استفاده از راه های آبی و همچنین هوایی در همه ی نقاط امکان پذیر نباشد و همچنین دسترسی راه های زمینی به اکثر نقاط روش حمل بار زمینی بسیار متداول می باشد.