سرویس حمل درب به درب یکی از خدمات ممتاز و ویژه‌ای است که توسط شرکت‌های حمل و نقل ارائه می‌گردد. در اصطلاح، این سرویس به عنوان تحویل کالا از درب مبدا و ارسال آن به درب گیرنده شناخته می‌شود و مزایای ویژه‌ای هم با خود به همراه دارد. استفاده از خدمات درب به درب تا حد زیادی می‌تواند هزینه‌های اضافی را حذف کند و با تحویل سریع و خدمات رهگیری کامل وضعیت محموله می‌تواند سبب اطمینان خاطر از امنیت و شرایط حمل کالا شود. نکته مهم دیگر، استفاده از سرویس حمل درب به درب از چین به امارات و در نهایت ارسال به ایران می‌باشد که می‌تواند هم به صورت هوایی و هم دریایی صورت بگیرد. بالا بودن هزینه‌های ترخیص کالا در گمرکات ایران و فرایند دشوار اخذ مجوزهای ترخیص کالا از جمله مهمترین دلایلی هستند که بسیاری از مشتریان ما، استفاده از این سرویس را برای واردات از چین ترجیح می‌دهند.