در امر واردات و صادرات کالا به داخل و خارج از کشور یکی از مراحل بسیار مهمی که تاجران باید پشت سر بگذارند مربوط به مرحله ترخیص کالا می باشد. ترخیص کالا در روند تجارت مرحله ای است که در آن کالاهای وارداتی و صادراتی توسط سازمان گمرک به طور دقیق و از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد تا از بروز هر گونه مشکلی که ممکن است از جانب محموله در روند صادرات و واردات مشکل ایجاد کند جلوگیری نماید. روند ترخیص کالا روندی است که شامل مراحل مختلفی همچون دریافت مدارک مختلف، ثبت سفارش کالا، دریافت مجوز های گوناگون با توجه به نوع کالاها، پرداخت هزینه های گمرکی همچون عوارض گمرکی، مالیات، حقوق ورودی، تعرفه گمرکی که مربوط به نوع کالاها بوده و ….. می باشد. فرایند ترخیص کالا فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است.