یکی از واحد هایی که قبل از بارگیری کالاها در کانتینر برای انتقال آن ها به درون کشتی جهت حمل بار دریایی باید با آن آشنا شوید CBM می باشد. واژه CBM مخفف شده عبارت Cubic meter می باشد و معنای آن متر مکعب می باشد. در واقع این عبارت واحدی برای اندازه گیری حجم کالا ها و تطابق آن با حجم درون کانتینر ها می باشد تا تاجران متوجه شوند برای حمل محموله تجاری خود به روش حمل بار دریایی به چند کانتینر نیاز دارند. برای به دست آوردن CBM مربوط به یک محموله تجاری باید باید اضلاع بیرون کالا ( طول، عرض، ارتفاع ) یا کارتن بسته بندی آن را در یکدیگر و در صورت یکسان بودن کالاهای محموله در تعداد کالا ها بر حسب متر ضرب کرد. در صورتی که کالاهای یک محموله یکسان نباشند باید عدد CBM را برای هر کدام جداگانه محسبه کرده و نتیجه را با یکدیگر جمع کرد.