امروزه با امکانات و تکنولوژی های موجود روش های مختلفی برای حمل و نقل و جابه جایی انسان ها و کالاها وجود دارد که یکی از این روش ها، روش حمل بار هوایی یا کارگو می باشد. روش حمل و نقل بار هوایی به این صورت است که تاجران و یا افراد عادی برای جابه جایی کالاها و محموله های گوناگون چه تجاری باشد و چه غیر تجاری از انواع مختلف هواپیما استفاده می کنند تا کالا و محموله سفارشی خود را در مقصد تحویل بگیرند. صاحبان کالا می توانند با استفاده از این روش کالاهایی با ابعاد و تعداد مختلف را جابه جا کنند، البته باید به این نکته توجه کرد که استفاده از روش حمل بار هوایی همچون دیگر روش های حمل و نقل مزایا و معایب مختلفی را به دنبال دارد.