فردی که قصد دارد اقدام به انجام فعالیت های تجاری بین المللی نماید نیاز به تهیه یک سری مدارک شخصی دارد که از جمله این مدارک می توان به کارت بازرگانی اشاره کرد. کارت بازرگانی از جمله اولین و مهم ترین مدارک مورد نیاز برای یک بازرگان به حساب می آید. داشتن کارت بازرگانی برای بازرگانان در واقع حکم مجوزی برای واردات و صادرات کالا می باشد. کارت بازرگانی تنها به افرادی تعلق می گیرد که دارای یک شرکت یا موسسه بازرگانی ثبت شده در دفتر ثبت تجارت باشند، علاوه بر این متقاضیان دیافت کارت بازرگانی باید دارای تمامی شرایط درج شده در فرم درخواست کارت بازرگانی باشند تا موفق به دریافت کارت بازرگانی شوند. افراد با داشتن این کارت می توانند علاوه بر انجام تجارت بین المللی به انجام امور ترخیص کالا برای دیگر تاجران فاقد کارت به عنوان ترخیص کار یا حق العمل کار بپردازند.