از جمله شرایطی که برای استفاده از پست اکسپرس وجود دارد این است که استفاده از این پست برای ارسال همه ی کالا ها مجاز نمی باشد و در برابر اراسال بعضی از کالاها به وسیله پست اکسپرس محدودیت وجود دارد. از این رو باید در هنگام انتخاب پست اکسپرس با کالاهای ممنوعه این نوع پست آشنا شویم. از جمله کالاهایی که ارسال آن با پست اکسپرس ممنوع می باشد می توان به مواردی چون مواد مخدر، مواد منفجره، دارو های کمیاب، تجهیزات نظامی، مجله های حاوی محتواهای غیر اخلاقی، مشروبات الکلی، آهن ربا، مواد اشتعال زا و …. اشاره کرد.