در هنگام ترخیص کالا دو نوع معافیت برای کالاها وجود دارد یکی مربوط به معافیت های مالیاتی است و دیگری مربوط به معافیت از پرداخت تعرفه ورودی کالاها که هر کدام از آنها شرایط خاص خود را دارد. از جمله کالاهایی که طرح معافیت از پرداخت حقوق ورودی شامل حالشان می شود می توان به کالاهایی چون کالاهایی که مربوط به سران سایر کشور ها و افراد همذاه آنان هستند، کالاهایی که مورد استفاده ی ماموران سیاسی و کنسولی خارجی هستند، وسایل شخصی و لوازم همراه مسافران از خارج به داخل کشور، ترانزیت خارجی، ورود موقت، مرجوعی، کابوتاژ، لوازم شخصی و لوازم خانگی ایرانیان مقیم خارج هنگام برگشت به داخل کشور و … می شود اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به کارشناسان مجموعه 2درب مراجعه کنید و از اطلاعات و مشاوره آنان در این زمینه اکتفا کنید.