گمرک شهریار تشکیل شده از سه گمرک می باشد که یکی از آن ها گمرک شهریار واقع در جاده قدیم تهران – کرج می باشد. در برخی از گمرک ها در سطح کشور یک سری از کالاها به صورت اختصاصی ترخیص می شوند به این معنا که گمرک مورد نظر تنها به ترخیص نوع خاصی از کالا می پردازد، این امر موجوب می شود که گمرک مورد نظر در راستای ترخیص آن دسته از کالاها اختصاصی خود را به امکانات مدرن مورد نیاز آن کالاها مجهز سازد و از این رو روند ترخیص کالا را با سرعت بیشتری انجام دهد. از جمله کالاهایی که در گمرک غرب تهران ترخیص می شوند می توان به کالاهایی چون تلفن های همراه، ماشین آلات راه سازی، انواع رایانه ها و نوت بوک ها، فرش های ماشینی و … اشاره کرد.