یکی از بازرسی هایی که قبل از ارسال کالاها باید انجام گیرد بازرسی container loading می باشد. اکثر تاجران که به واردات کالاهای سنگین از کشور چین اقدام می کنند برای حمل و نقل کالاها به کشور خود از روش حمل و نقل دریایی به دلیل مقرون به صرفه بودن این روش و همچنین نداشتن محدودیت برای وزن کالاها استفاده می کنند، در این راستا برای جابه جایی کالاها با روش حمل و نقل دریایی به کانتینر جهت بارگیری کالاها درون آن و بعد انتقال کانتینر به درون کشتی نیاز است و باید توجه داشت که کانتینر انتخاب شده جهت بارگیری کالاها با نوع کالاها و شرایط آن ها مطابقت داشته باشد. بازرسی container loading نیز همان طور که از نام آن پیداست جهت بررسی شرایط کانتینر از لحاظ مختلف و تایید مطابقت کانتینر با شرایط کالاها انجام می شود.