امروزه کارخانجات و کارگاه های تولیدی زیادی در سرتاسر کشور احداث شده اند که هر کدام از آن ها به تولید محصول صنعتی خاصی می پردازند، از این رو نیاز جامعه در رابطه با واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و کارگاه های تولید به طور روزانه تغییر خواهد کرد و تاجران باید اطلاعات خود را در زمینه واردات مواد اولیه مجاز جهت واردات و ترخیص از گمرک به طور مداوم به روز نمایند. از جمله مواد اولیه مجازی که امروزه با توجه به نیاز بازار اجازه ورود به کشور و ترخیص از گمرک را دارند می توان به مواردی چون مواد اولیه مربوط به صنایع دارویی، مواد اولیه مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، مواد اولیه مربوط به صنایع نساجی، موارد اولیه مربوط به صنایع کاشی و سرامیک، مواد الویه مربوط به صنایع پلیمر و چرم، مواد اولیه مربوط به صنایع آرایشی – بهداشتی و …. اشاره کرد.