در فروشگاه های اینترنتی که به منظور ایجاد یک بستری تعاملی بین خریدار و فروشنده ایجاد شده اند برای راحتی کار فروشندگان و خریداران مختلف و همچنین احترام به شرایط کاری آن ها از شیوه های مختلفی برای پرداخت هزینه ی معامله استفاده می شود، این شرایط در سایت علی بابا نیز وجود دارد و مدیران این سایت چندین روش مختلف را به فروشندگان و خریداران جهت پرداخت و دریافت هزینه ی معامله پیشنهاد می کنند. از جمله روش های پرداخت مورد استفاده در سایت علی بابا می توان به مواردی چون اعتبار نامه، انتقال بانکی، پی پال، وسترن یونیون و سند تضمینی اشاره کرد. انتخاب هر کدام از این روش ها به انتخاب فروشنده و خریدار و بر اساس مذاکرات انجام شده در بین آن ها می باشد.