امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی تجهیزات و ابزار های گوناگونی جهت درمان و انجام خدمات پزشکی توسط کشور هایی که شرایط ساخت تجهیزات پزشکی را دارند طراحی و تولید شده است اما این مسئله که تاجران چه نونوع تجهیزاتی را می توانند جهت واردات به کشور انتخاب کنند تابع چند مسئله می باشد که یکی از آن ها و مهم ترینشان مسئله نیاز بازار می باشد. مسئله دیگر در راستای واردات تجهیزات پزشکی مربوط به ممنوعیت ها و محدودیت ها در این نوع از واردات می باشد. با توجه به این مسائل از جمله کالاها و تجهیزات پزشکی که تاجران می توانند به کشور وارد کنند می توان به مواردی چون دستگاه لیزر، دستگاه و لوازم مربوط به آندوسکوپی، دارو های خاص، تجهیزات مربوط به دندان پزشکی، تجهیزات و دستگاه های مربوط به تصویر برداری مانند ام ار ای، تجهیزاد مربوط به ارتودنسی و پروتز دندانی، دستکش و لوازم جراحی و …. اشاره کرد.