برای انجام منبع یابی و سورسینگ کالا دو روش وجود دارد: ۱- منبع یابی به روش استراتژیک ۲- منبع یابی به روش جهانی که شرح این دو روش به این صورت است: منبع یابی به روش استراتژیک به این صورت است که افرادی که اقدام به انجام این فعالیت می کنند به ارزیابی تمام جوانب کار را از جمله چرخه خرید در کشور، کالاهای موجود در بازار، تحلیل و بررسی هزینه ها، برقراری ارتباط با مذاکره کنندگان، به روز رسانی اطلاعات مرتبط در این زمینه و …. می پردازند و این کار را با توجه به یک سری حد و مرز انجام می دهند. اما منبع یابی به روش جهانی به این صورت است که افرادی که اقدام به منبع یابی می کنند مرزهای یک کشور را در نظر نمی گیرند و جوانب منبع یابی را در تمام سطح جهان بررسی می کنند تا به منابع مناسب دست پیدا کنند.