برای صادرات کالا به خارج از کشور دو روش وجود دارد: یکی روش صادرات مستقیم و دیگری روش صادرات غیر مستقیم. روش صادرات مستقیم به این شکل است که شرکت های تولیدی محصولی را که به قصد صادرات تولید کرده اند بدون استفاده از واسطه و به کشور مقصد صادر می کنند. در این روش تولید کننده باید از صفر تا صد تمامی مراحل صادرات کالا را اعم از تهیه مدارک مورد نیاز تا مرحله خروج کالاها از کشور را خود انجام دهد، اما روش دیگر که به صادرات غیر مستقیم معروف است روشی است که در آن تولید کنندگان برای صادر کردن کالاهای خود به خارج از کشور از شرکت های تجاری – بازرگانی فعال در این زمینه و افراد با تجربه در زمینه صادرات کالا استفاده می کنند و تمامی فرایند صادرات کالا یا بخشی از آن را به واسطه واگذار می کنند.