سرویس بازرسی کالا در چین که توسط گروه تجاری ققنوس به مشتریان خود ارائه می شود انواع مختلفی دارد زیرا بازرسی کالا برای اطمینان حاصل کردن از کیفیت و اصالت و … آن تنها شامل زمان ارسال کالا نمی باشد بلکه یک تاجر برای این که بتواند یک تجارت عالی و موفقیت آمیز را پشت سر بگذارد باید تمامی ابعاد کار را مورد سنجنش قرار دهد از این رو گروه تجاری ققنوس طی ۵ سرویس به ارائه خدمات بازرسی کالا در چین پرداخته است که از جمله این پنج نوع سرویس می توان به مواردی چون بازرسی کالا حین تولید، بازرسی کالا قبل از ارسال، بررسی هزینه کالاها،بازرسی مربوط به استاندارد اجباری و بازرسی اعتبار فروشنده و تامین کننده اشاره کرد.