برای حمل و نقل کالاهای وارداتی شیوه های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به مواردی چون روش حمل و نقل هوایی، روش حمل و نقل دریایی و روش حمل و نقل زمینی اشاره کرد. هر کدام از این روش ها مزایا و معایبی دارند که می تواند باعث استفاده یا عدم استفاده از آن روش برای جابه جایی کالاهای وارداتی شوند. تاجران برای این که یکی از این روش ها را برای حمل و نقل کالاهای خود به کشور مقصد انتخاب کنند باید جوانب و ابعاد مختلف کار را هچون سرعت انتقال، شرایط انتقال، وزن کالاها، شرایط کالاها، محدودیت های روش حمل و نقل، خطر های موجود، هزینه حمل و نقل کالاها توسط هر روش و … را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند بهترین روش را که با شرایط کالاها مطابقت دارد را انتخاب کنند.