تاجران برای اقدام جهت ترخیص کالاهای خود از گمرک به یک سری اسناد، مدارک و مجوزهای مربوط به نوع کالاها نیاز دارند که باید قبل از ورود کالاها به کشور جهت دریافت این مدارک اقدام نمایند زیرا دریافت هر کدام از آن ها زمان بر بوده و مراحل ترخیص کالا از گمرک را طولانی خواهد کرد. از جمله مدارکی که جهت ترخیص کالا از گمکر به آن ها نیاز است می توان به مواردی چون مجوزها و گواهی های مبداء، دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید کالاها، مدارک مربوط به بارنامه، لیست عدل بندی یا پکینگ لیست، مدارک مربوط به بیمه نامه، مدارک مربوط به تسویه حساب با شرکت حمل و نقل، کارت بازرگانی، مجوز های مربوطه که به نوع کالاها بستگی دارد مانند مجوز بهداشت، اداره استاندارد و … اشاره کرد.