برای افرادی که قصد دارند اقدام به واردات ماینر از کشور چین به کشور ایران نمایند برای حمل و نقل دستگاه های ماینر بیت کوین راه های مستقیم و غیر مستقیم مختلفی وجود دارد که افراد می توانند با انتخاب هر کدام از این روش ها دستگاه های خود را در داخل کشور تحویل بگیرند. از جمله راه های حمل و نقل دستگاه بیت کوین به داخل کشور می توان به مواردی چون استفاده از روش غیر مستقیم انتقال دستگاه از چین به امارات و سپس از امارات به ایران، استفاده از روش مستقیم ارسال دستگاه از چین به ایران و استفاده از روش غیر مستقیم ارسال دستگاه از چین به کردستان عراق و سپس از آنجا به ایران اشاره کرد. انتخاب هر کدام از این روش ها توسط وارد کننده بستگی به شرایط او دارد.