یکی از مهم ترین مسائلی که تاجران در روند تجارت بین الملل و ترخیص کالا با آن رو به رو هستند و اطلاع یافتن از آن برای تاجران بسیار پر اهمیت است هزینه گمرکی کالاها می باشد که تاجران باید جهت ترخیص نهایی کالاها از گمرک آن را بپردازند، تاجران باید قبل از اقدام به وارد کردن کالا در رابطه با هزینه گمرکی کالاهایی که قصد وارد کردن آن را دارند اطلاع پیدا کنند تا بتوانند اقدام به وارد کردن کالاهایی نمایند که هزینه گمرکی کم و سود بیشتری داشته باشد. در روند تعیین هزینه گمرکی کالاهای وارداتی عوامل مخلفی همچون مالیات، عوارض، جریمه های گمرکی، هزینه ایکس ری، هزینه انبار داری، هزینه حمل و نقل و … موثر اند که باید تمامی آن ها مورد بررسی قرار گیرند. تاجران برای برآورد دقیق هزینه گمرکی کالاهای وارداتی می توانند به کارشناسان مجموعه 2درب مراجعه و از آن ها کمک بگیرند.