ترخیص کالا در فرایند تجارت بین المللی یکی از مهم ترین مراحل به شمار می آیند که تاجران و صاحبان کالا باید در هنگام انجام آن نهایت دقت را داشته باشند تا مشکلی رد روند ترخیص کالا ایجاد نشود. انجام مراحل ترخیص کالا در هد کدام از گمرک های کشور انجام شود یکسان است. از جمله این مراحل می توان به مواردی چون دریافت مجوز ثبت سفارش کالا، ثبت سفارش کالا، درخواست پیش فاکتور، انعقاد قرار داد حمل و نقل، انجام مراحل بیمه و دریافت بیمه نامه، دریافت مجوز های لازم، دریافت بارنامه، اظهار نویسی، انجام مراحل تخصیص ارز، دور اظهاری و …. اشاره کرد.