هر کدام از روش های پستی برای ارائه خدمات به کاربران شرایط خاصی دارند که بسته های ارسالی باید مطابق با آن شرایط باشند، این شرایط در رابطه با پست اکسپرس نیز صدق می کند. در استفاده از روش پست اکسپرس به دلیل این که این روش به سریع ترین روش پستی معروف است نسبت به وزن بسته ها محدودیت هایی وجود دارد. در روش پست اکسپرس بسته های پستی باید نهایتا تا ۱۰ کیلوگرم وزن داشته باشند و همچنین از نظر ارزش مادی، ارزش آن ها تا سقف ۱۵۰ دلار باشد. به طور معمول افرادی که از پست اکسپرس برای ارسال بسته های پستی استفاده می کنند قصد ارسال اسناد و مدارک مهم را دارند.