در روند واردات کالا انجام هر کدام از مراحل به درستی دارای یک سری مزایا و انجام آن مرحله با بی دقتی دارای یک سری معایب برای تاجران می باشد و هر کدام می توانند باعث سود یا زیان تاجر شود. این مسئله در رابطه با منبع یابی و سورسینگ کالا در امر واردات کالا نیز صادق است و از جمله مزایایی که سورسینگ کالا و منبع یابی درست به دنبال دارد می توان به مواردی چون صرفه جویی کردن در وقت و سرمایه تاجران، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای افراد مختلف، به دست آوردن سود بیشتر برای تاجران، داشتن یک منبع تامین کالای امن و قابل اطمینان، مطمئن شدن از اعتبار فروشندگان و … اشاره کرد.