هر کدام از روش های حمل و نقل چه برای جابه جایی انسان ها باشد و چه برای جابه جایی کالا دارای یک سری معایب و مزایا می باشد که حمل بار دریایی نیز از این قضیه مستثنا نیست. از مزایای روش حمل بار دریایی می توان به مواردی چون هزینه ی جابه جایی مقرون به صرفه و مناسب، عدم وجود محدودیت در رابطه با حجم و وزن کالاها، امکان حمل و نقل کالاهای عظیم الجثه، حفظ امنیت کالاها به دلیل استفاده از کانتینر و غیره اشاره کرد. از جمله معایب استفاده از روش حمل بار دریایی نیز می توان به مواردی چون سرعت جابه جایی پایین کالاها با استفاده از این روش، تاثیر گذاری شرایط جوی و آب و هوایی بر روند انتقال کالاها، محدودیت بعضی از کشور ها در استفاده از این روش، استفاده از روش جابه جایی دوم بعد از رسیدن کالاها به بندر و غیره اشاره کرد.