مراحل ترخیص کالا از گمرک در تمامی گمرک های سرتاسر کشور یکسان است زیرا قوانین مربوط به ترخیص کالا توسط دولت تعیین شده و تمامی گمرک ها در سرتاسر کشور موظف به رعایت و پیروی از این قوانین هستند. بر اساس این قوانین برای ترخیص کانتینر از گمرک خرمشهر باید مسیری همچون ترخیص دیگر کالاها طی شود به این صورت که مراحل تنظیم اظهار نامه، ثبت سفارش کالا، تهیه مجوزها و مدارک مورد نیاز جهت ترخیص، تهیه بیمه نامه، تهیه بارنامه و اسناد مربوط به حمل و نقل، دریافت پیش فاکتور و فاکتور کالاها، دریافت سند ترخیصیه، دریافت قبض انبار، تسویه حساب با شرکت حمل و نقل، تسویه حساب با گمرک و … از جمله مراحلی هستند که باید به ترتیب طی شوند تا تاجران موفق به ترخیص کانتینر از گمرک خرمشهر شوند. همچنین می توان در این مورد از ترخیص کاران مجموعه 2درب کمک گرفت.