مجوز هایی که در فرایند ترخیص کالا از گمرک باید توسط صاحب کالا از اداره ها، نهاد ها و ارگان ها مختلف دریافت شود بسته به نوع مواد اولیه کارخانجات و تولیدی ها دارد که تاجر قصد وارد کردن آن ها به کشور دارد. همچنین دریافت مجوز های لازم جهت ترخیص کالا یکی از مراحل مهم ترخیص کالا می باشد که بی توجهی به آن خسارت ها زیادی را برای صاحب کالا به دنبال دارد و توصیه می شود تاجران در همان مراحل ابتدایی واردات کالا اقدام به دریافت مجوز نمایند. از جمله مجوز های ضروری که بسته به نوع کالاها ممکن است نیاز شوند می توان به مواردی چون مجوز اداره استاندارد، مجوز ثبت سفارش کالا، مجز های مربوط به ترخیص لوازم پزشکی، مجوز های سازمان غذا و دارو، مجوز سازمان انرژی اتمی، مجوز وزارت جهاد کشاورزی، مجوز قرنطینه نباتی و حیوانی و … اشاره کرد که بسته به نوع مواد اولیه نیاز می شوند.