یکی از هزینه هایی که تاجران و بازرگانان باید در زمینه تجارت بین المللی و واردات کالا بپردازند مربوط به حقوق ورودی گمرک می باشد. حقوق ورودی گمرکی هزینه ای است که صاحبان کالا باید بابت انجام خدمات مختلفی که در گمرک در رابطه با کالاهای آن ها انجام می شود پرداخت کنند. از جمله این هزینه ها می توان به مواردی چون هزینه مالیات، هزینه تخلیه و بارگیری کالا از وسیله حمل و نقل آن در گمرک، هزینه ایکس ری، هزینه باربری، هزینه انبار داری، هزینه انجام آزمایش های گوناگون همچون آزمایش استاندارد، هزینه بازرسی کالا و …. اشاره کرد. این هزینه ها باید به گمرک پرداخت شود و پس از دریافت فیش پرداخت و ارائه آن به کارشناسان گمرک به عنوان یکی از مدارک ترخیص کالا، کالاها از گمرک ترخیص می شوند.