تاجران برای جابه جایی کالاهای خود به روش حمل بار هوایی به یک سری مدارک نیازمند هستند که ارائه آن ها به شرکت حمل و نقل برای انعقاد قرار داد بین شرکت و فرستنده کالاها ضروری می باشد زیرا کالاهای تجاری باید در هنگام تخلیه از هواپیما توسط بازرسان گمرک بازرسی و سپس از گمرک ترخیص شوند که برای این کار باید مدارک حمل و نقل محموله کامل باشد. از جمله مدارک لازم برای حمل بار هوایی می توان به مواردی همچون کارت بازرگانی، مجوز صادراتی از گمرک، پکینگ لیست، آدرس و مشخصات کامل گیرنده و فرستنده، اسناد خاص و … اشاره کرد. با ارائه این مدارک توسط صاحبان و فروشنده کالا به شرکت حمل و نقل، شرکت موظف به صدور بارنامه برای کالاها می باشد.