مراحل ترخیص کالا از گمرک بسیار مهم و حساس می باشد که باید با نهایت دقت به انجام آن پرداخت تا از ایجاد هر گونه مشکل در هنگام ترخیص نهایی و خروج کالا از گمرک جلوگیری شود. تاجران برای انجام مراحل مختلف ترخیص کالا باید برنامه ریزی دقیق داشته باشند زیرا انجام هر کدام از این مراحل و دریافت مدرک مربوطه زمانی طول خواهد کشید. از جمله مراحل ترخیص کالا می توان به مواردی چون دریافت پیش فاکتور و فاکتور کالاها، دریافت لیست عدل بندی یا پکینگ لیست، دریافت مجوز ثبت سفارش کالا و ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت، انجام مراحل مربوط به تخصیص ارز، انعقاد قرار داد حمل و نقل کالاها، دریافت مجوز های مربوط به نوع کالاها، تنظیم پیش نویس دور اظهاری، دور اظهاری واردات ، انجام مراحل مربوط به بیمه کالاها و دریافت بیمه نامه و … اشاره کرد.