واردات هر گونه کالا به کشور و مهم تر از آن گذر از مرحله ترخیص کالا نیازمند دریافت یک سری مجوز می باشد که نوع و تعداد مجوز های مورد نیاز به نوع، ماهیت و کاربرد کالای وارداتی بستگی دارد. در مورد واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی از جمله مهم ترین مجوزه مورد نیاز باید به مجوز اداره بهداشت اشاره کرد که بدون آن امکان واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک امکان پذیر نمی باشد. دریافت مجوز واردات تجهیزات پزشکی از اداره بهداشت دارای یک سری شرایط خاص می باشد که تاجرانی که قصد انجام این نوع واردات را دارند باید تمامی شرایط مورد نیاز را ذکر شده در فرم درخواست مجوز را فراهم کنند. به غیر از دریافت مجوز وزارت بهداشت یکی دیگر از مدارک لازم کد IRC می باشد. تاجران می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در زمینه دریافت مجوز اداره بهداشت به کارشناسان گمرک مراجعه کنند.