مراحل ترخیص کالا از تمامی گمرک ها و همچنین در مورد تمامی کالاها تقریبا در سرتاسر کشور یکسان می باشد و گاهی اوقات به دلیل نوع و کاربرد کالا شاهد مدارک و مجوز های متفاوتی خواهیم بود. مراحل ترخیص کالا از گمرک در روند تجارت بین المللی مرحله ای بسیار حساس می باشد که تاجران در هنگام انجام این مراحل باید نهایت دقت خود را به کار گیرند. از جمله مراحل ترخیص کالا از گمرک می توان به مراحلی چون اخذ پکینگ لیست یا لیست عدل بندی، دریافت فاکتور و پیش فاکتور از فروشنده، دریافت مجوز ثبت سفارش و انجام فرایند ثبت سفارش کالا، دریافت شماره کوتاژ، انجام فرایند مربوط به تخصیص ارز، بستن قرار داد حمل و نقل بین المللی کالا، دریافت بارنامه، بیمه کردن محموله تجاری، دریافت بیمه نامه، دور اظهاری، اخذ مجوز های مورد نیاز با توجه به نوع و کاربرد کالاها و … اشاره کرد.