یک از مهم ترین مراحل تجارت بین المللی، ترخیص کالا می باشد که بایستی با دقت انجام پذیرد. کوچک ترین خطا در انجام روند ترخیص کالا از سوی صاحب کالا ترخیص یا خروج کالا از گمرک را به تعویق می اندازد مراحلی مانند دریافت پیش فاکتور، دریافت بیمه نامه برای کالا، دریافت لیست عدل بندی، دریافت کد تعرفه کالا، انجام فرایند تخصیص ارز، دریافت مجوز ثبت سفارش کالا، انعقاد قرار داد با شرکت حمل و نقل، تهیه مجوزهای مورد نیاز با توجه به نوع کالاها، انجام دور اظهاری و غیره می باشد.