با توجه به این مسئله که سایت تائوبائو یک سایت چینی است زبانی که در طراحی این سایت به کار رفته نیز زبان چینی می باشد و امکان تغییر زبان چینی به زبان انگلیسی برای مشتریانی که به زبان چینی و ماندارین مسلط نیستند نیز وجود ندارد و به طور کلی نسخه انگلیسی زبان این سایت وجود ندارد، این مسئله برای کاربران این سایت به خصوص افرادی که برای اولین بار است که به جهت خرید به ین سایت مراجعه می کنند بسیار دشوار می باشد. اما در رابطه با راه حل موجود برای رفع مشکل زبان سایت تائوبائو راه حل های مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به مواردی چون استفاده از پلتفرم های ترجمه آنلاین، استفاده از مترجم، استفاده از کارگزاران مسلط به زبان چینی همچون کارگزاران مجموعه 2درب و … اشاره کرد.