بر اساس روابط صلح آمیزی که بین دو کشور چین و ایران بر قرار شده است امروزه بیشترین آمار کالاهای وارداتی به کشور ایران متعلق به کشور چین می باشد، از این رو خرید ایرانیان از سایت علی بابا که یک سایت چینی تبار می باشد هیچ گونه مشکلی برای خریداران ایجاد نخواهد کرد. در روند تجارت با کشور چین از آن جایی که ممکن است انجام معاملات حضوری برای خریداران امکان پذیر نباشد خریداران می توانند به راحتی کالای مورد نظر خود و یک تامین کننده معتبر را از سایت علی بابا انتخاب کرده و معامله را انجام دهند. در صورتی که تاجران تجربه ای در رابطه با خرید آنلاین از کشور دیگر در جهت واردات کالا نداشته باشند می توانند از شرکت های تجاری واسطه مانند مجموعه 2درب کمک بگیرند.