افرادی که اقدام به واردات کالا می نمایند یکی از مراحلی که باید در این زمینه طی کنند مربوط به ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت می باشد، اما قبل از انجام این کار بازرگان باید از سازمانه توسعه و تجارت کشور مجوز ثبت سفارش کالا را دریافت نماید. برای ثبت سفارش کالا در سامانه جامعه تجارت بازرگانان باید پیش فاکتور کالاهایی که قصد واردات آن را به کشور دارند از فروشنده تحویل گرفته و بر اساس اطلاعات درج شده در پیش فاکتور که باید شامل اطلاعاتی چون اطلاعات کامل فروشنده و خریدار کالا، تاریخ صدور و مدت اعتبار پیش فاکتور، قیمت کالاها، تعداد کالاها، وزن کالاها، نوع ارزی که قرار است برای پرداخت هزینه کالاها استفاده شود و … باشد اطلاعات کالاها را به طور کامل در سامانه جامعه تجارت ثبت نماید تا در صورت نبود مشکل موفق به دریافت کد فیدا شود.