افرادی که قصد واردات دستگاه ماینر و همچنین استفاده مستقیم از آن را دارند باید اقدام به دریافت مجوز ماینینگ و پروانه بهره بردای فارم ماینینگ نمایند. برای دریافت مجوز ماینینگ و پروانه بهره برداری فارم ماینینگ افراد متقاضی باید درخواست مجوز ماینینگ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و به شرایط دریافت این مجوز که شامل مواردی چون حداقل میزان مصرف برق تا سقف ۱۰۰ کیو وات، استخراج بیت کوین در شهرک ها و نواحی صنعتی و … را عمل کنند. صدور پروانه بهره برداری فارم ماینینگ پس از بازرسی کارشناسان اداره صمت از مکان و شرایط استخراج بیت کوین و در صورت تاییدیه این افراد برای یک فرد حقیقی، فرد حقوقی یا افرادی تحت عنوان اعضای هیئت مدیره یک شرکت و زیر پوشش نام شرکت انجام خواهد شد. مجوز ماینینگ و پروانه بهره برداری فارم ماینینگ به مدت ۶ تا ۱۲ ماه اعتبار دارد.