سایت ای بی به دلیل این که شامل محصولات متنوعی و همچنین فروشندگان مختلفی می باشد ممکن است خریداران پس از ورود به سایت با مشکل روبه رو شوند. برای این که خریداران بتوانند در این سایت به راحتی محصول مورد نظر و فروشنده ای معتبر را پیدا کنند باید ابتدا کالای مورد نظر خود را در قسمت نوار جستجوی سایت سرچ کنند و پس از مشاهده ی موارد پیشنهاد شده از سوی سایت در بین گزینه ها فروشندگان مختلف را با یکدیگر بر اساس معیار های مختلف مقایسه کنند تا از اعتبار آن ها اطمینان حاصل کنند و فرد مناسبی را برای انجام خرید خود انتخاب کنند. علاوه بر این خریداران می توانند با استفاده از اطلاعاتی که توسط سایت درباره فروشندگان ارائه می شود به انتخاب فروشنده معتبر بپردازند.