یکی از راه هایی که می توان از طریق آن به انتقال و جابه جایی کالا بین کشور چین و کشور ایران پرداخت استفاده از روش پست دولتی چین و هنگ کنگ می باشد. در استفاده از روش پست دولتی چین و هنگ کنگ هزینه حمل و نقل کالا بسیار مناسب می باشد و استفاده از این روش راه حل خوبی برای صرفه جویی در هزینه ی جابه جایی کالا می باشد. برای محاسبه ی هزینه حمل و نقل پست دولتی چین و هنگ کنگ عوامل مختلفی در تعیین هزینه دخیل هستند که از جمله آن ها می توان به مواردی چون فاصله مبداء تا مقصد و همچنین وزن بسته ی پستی اشاره کرد. به طور معمول هزینه ی بسته پستی که به وسیله پست دولتی چین و هنگ کنگ ارسال شود از ۱۰ دلار شروع شده و با توجه به عوامل ذکر شده افزایش می یابد.