یکی از عواملی که تاجران قبل از آغاز فعالیت تجاری خود باید به آن به طور دقیق توجه کرده و تمامی ابعاد آن را بررسی کنند مربوط به هزینه هایی است که باید در طی مراحل مختلفی تجارت خود بپردازند، که یکی از این هزینه ها مربوط به هزینه حمل کالا از کشور مبداء به سمت کشور مقصد می باشد. در صورتی که کشور مبداء چین باشد و کشوری که کالاهای به آن ارسال می شود دبی باشد تاجران باید هزینه های حمل و نقل کالا را بر اساس معیار های این دو کشور در حمل و نقل محاسبه کنند. تاجران باید هزینه حمل کالا از چین به دبی را بر اساس عوامل و معیار هایی چون فاصله بین دو کشور، روشی که برای حمل کالاها از چین به دبی انتخاب می شود، وزن حقیقی و وزن حجمی کالا ها و … محاسبه کنند.