مدت زمانی که طول می کشد تا کالاهای خریداری شده از کشور چین به سمت دبی ارسال شود بستگی به عوامل مختلف دارد که افرادی برای محاسبه ی این مدت باید تمامی عوامل دخیل در مدت زمان حمل کالا از کشور مبداء تا کشور مقصد را در نظر بگیرند. از جمله عوامل دخیل در مدت زمان حمل کالا از چین به دبی می توان به عواملی چون نوع روش حمل و نقل کالا که در روش هوایی حمل و نقل کالا سریع تر و در حمل و نقل دریایی حمل و نقل کالا کند تر است، مدت زمان بارگیری کالاها در کشتی یا هواپیما، مدت زمانی که طول می کشد تا فروشنده سفارس خریدار را به طور کامل آماده کند، فاصله بین کشور مبدا و کشور مقصد و …. اشاره کرد که در هنگام محاسبه زمان تحویل کالا باید به همگی این عوامل دقت شود.