یکی از دغدغه های مهم تاجران در زمینه واردات و صادرات کالا مربوط به مدت زمانی است که طول می کشد تا کالاها از گمرک ترخیص شوند زیرا هر چقدر کالاها زودتر از گمرک ترخیص شوند سود بیشتری به صاحب کالا خواهد رسید و برعکس طولانی شدن زمان ترخیص برای صاحب کالاها ضرر رسان خواهد بود. به طور دقیق مدت زمانی که طول می کشد کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرک ترخیص شوند تابع عوامل مختلفی می باشد ولی در کل این گونه می توان گفت که هر چقدر مراحل مختلف ترخیص کالا شامل تهیه اسناد و مدارک گوناگون، تهیه مجوز های مربوطه، انجام بازرسی ها و آزمایش ها و … سرعتر و به موقع انجام شوند مدت زمان ترخیص کالا از گمرک کوتاه تر خواهد بود. برای این که بتوان کالاهای وارد شده به گمرک را سریعا ترخیص نمود باید برای انجام مراحل مختلف ترخیص کالا برنامه ریزی دقیقی انجام شود.